Home Góc suy ngẫmGóc ảnh độc Góc ảnh độc (#1): Văn minh thời @ – Lưng trần

Góc ảnh độc (#1): Văn minh thời @ – Lưng trần

by Hoàng Nguyễn

Thời trang hè Việt Nam của một bộ phận nhỏ gái phố – mốt khoe lưng.
Có những cái hở hang, rất đẹp. Nhưng cũng có những cái hở hang, rất phản cảm.

Phụ nữ ăn mặc hở hang

7

8

9

10

 Góc ảnh độc (#1): Văn minh thời @ - Lưng trần - 0

2

3

4

4

5

6

Nguồn hình ảnh:http://bautx.blogspot.com/2014/07/goc-anh-oc-1-lung-tran-va-xe-may.html .