Hướng dẫn tạo FAQs bằng Plugin Custom Fields (Botble CMS)

Hướng dẫn tạo FAQs bằng Plugin Custom Fields (Botble CMS)

Blog

Hướng dẫn tạo FAQs bằng Plugin Custom Fields (Botble CMS)

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo FAQs cho bài viết (có schema FAQPage) bằng plugin Custom Fields trên Botble CMS.

Bước 1. Tạo Custom Fields FAQs

Phần Display rules, tôi sẽ chọn Model namePost:

Tao FAQs cho bai viet 1-1
Ở phần Field items information, tôi thêm 1 trường Text và 1 trường repeater lần lượt là FAQs Title & FAQs:

Tao FAQs cho bai viet 2
Trong phần FAQs (repeater), tôi thêm 2 repeaters là Question & Answer, trong đó Question là Text, còn Answer là Textarea:

Tao FAQs cho bai viet 3
 Sau đó tôi lưu lại, kết thúc phần tạo Custom Fields.

Trong trường hợp khác bạn có thể sử dụng file json của tôi. Tải về tại đây.

Bước 2. Tạo FAQs trên Views:

Mở post.blade.php (trong thư mục tên_giao_diện/views) thêm vào đoạn mã sau (trên cùng hay dưới cùng đều được):

Tao FAQs cho bai viet 4
 

File txt: tải về.

Lưu về tải lên, và thay thế post.blade.php hiện tại. Sau đó chiêm ngưỡng thành quả. Còn vấn đề cho nó hiển thị trong site thì tùy vào các bạn muốn cho nó như thế nào. Còn tôi thì dùng đoạn sau & chèn vào vị trí muốn hiển thị:

Tao FAQs cho bai viet 5
Code: tải về.

Còn muốn đẹp hơn, tối ưu hơn, các bạn có thể code lại theo nhu cầu của mình.

<?php
phpinfo();
?>

Chúc bạn thành công

Câu hỏi thường gặp

Botble CMS là CMS được xây dựng trên nền tảng Laravel framework do team Botble (Botble team https://botble.com) phát triển từ 2015. Phiên bản hiện tại là 6.x sử dụng Laravel 9.x.
Bạn có thể mua Botble CMS trên https://codecanyon.net/