7 Điểm Quan Trọng Trong Cuộc Sống Vợ Chồng

7 Điểm Quan Trọng Trong Cuộc Sống Vợ Chồng

Blog

7 Điểm Quan Trọng Trong Cuộc Sống Vợ Chồng

1. Ba nhu cầu chủ yếu của người chồng:
 

 • Được kính trọng;
 • Thích dịu dàng;
 • Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.

2. Ba nhu cầu chủ yếu của người vợ:
 

 • Cảm giác an toàn;
 • Lãng mạn;
 • Được cưng chiều và dỗ dành.

3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống vợ chồng:

 • Vấn đề kinh tế (kiếm tiền, xài tiền)
 • Vấn đề giới tính (lệch pha)
 • Vấn đề tôn trọng các mối quan hệ.

4. Ba NHIỀU và BA ÍT giữa vợ chồng:

 • Quan tâm đối phương nhiều hơn;
 • Tìm ưu điểm của đối phương;
 • Nói nhiều chuyện tích cực;
 • Ít phàn nàn;
 • Ít chỉ trích;
 • Ít hiểu lầm.

5. Bốn điều vợ chồng nên làm

 • Nghĩ về điều tốt của đối phương;
 • Tán thưởng sở trường của đối phương;
 • Thông cảm điều khó xử của đối phương;
 • Bao dung khuyết điểm của đối phương.

6. Bốn câu nói khi hai vợ chồng ở bên nhau

 • Thật xin lỗi, anh/em sai rồi!
 • Em tin tưởng anh! (Anh tin tưởng em)
 • Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em!
 • I love you!

7. Bốn điểm chung của vợ chồng:

 • Cùng mục tiêu phấn đấu;
 • Cùng một môi trường sống;
 • Cùng mối quan tâm về cuộc sống;
 • Có cùng những người bạn.

Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.

Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ.

Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động!

Đạo vợ chồng là môn học cao thâm và là cả một nghệ thuật, mà những người chủ gia đình học cả đời cũng không xong!